Uvi.fi ei ole enää saatavana täältä. Yritä sen sijaan migri.fi/etusivu.

Maahanmuutto Suomessa

Maahanmuutto, eli muuttaminen toiseen maahan, on maailmanlaajuisesti hyvin yleistä. Maailmalla arvioidaan olevan jopa yli 200 miljoonaa maahanmuuttajaa. Maahanmuutto voi tapahtua hyvin erilaisista syistä. Henkilöä, joka on muuttanut toiseen maahan, kutsutaan vastaavasti maahanmuuttajaksi.

Maahanmuuttajat Suomessa

Suomessa maahanmuuttajia, eli ulkomaan kansalaisia, on noin 300 000. Maahanmuutto on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvulla. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleisimmin henkilöä, joka on muuttanut muualta Suomeen ja asuu maassa vähintään vuoden. Suomessa syntynyt henkilö ei ole Suomessa asuessaan ikinä maahanmuuttaja. Suurin osa maahanmuuttajista on keskittynyt asumaan joko pääkaupunkiseudulla tai muissa isommissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Turussa. Suomessa sisäministeriö vastaa maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännön valmistelusta. Samalla se ohjaa maahanmuuttohallintoa.

Maahanmuuton syitä ja seurauksia

Syitä maahanmuutolla on monia. Yleisimmin maahanmuutto liittyy perhesuhteisiin, työhön tai opiskeluihin toisessa maassa. Suomeen muuttaa usein myös kokonaisia perheitä. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomessa oli yli 90 000 perhettä, joissa toinen tai kumpikin puolisoista oli vieraskielisiä. Maahanmuuton myötä Suomi on yhä monikulttuurisempi ja monikielisempi kuin ennen. Erilaisia kulttuureja, arvoja ja tapoja näkyy katukuvassa, kodeissa, työpaikoilla ja muissa julkisissa tiloissa jatkuvasti. Suomalaisen yhteiskunnan tulee ottaa huomioon maahanmuuttajaväestön tarpeet esimerkiksi julkisia palveluja suunniteltaessa. Vastaavasti yksittäisen maahanmuuttajan kotoutuminen uuteen kotimaahansa on kahdensuuntaista. Maahanmuuttajan tulee sitoutua sopeutumaan uuteen yhteiskuntaan ja vastaavasti yhteiskunnan tulee sopeutua uuteen monikulttuurisempaan väestöön.

Mistä Suomeen muutetaan?

Suomessa asuu tällä hetkellä eniten Virosta muuttaneita ulkomaan kansalaisia. Vuonna 2017 Viron kansalaisia asui Suomessa reilu 50 000. Muita maita, joista Suomeen muutetaan useasti ovat Venäjä, Irak, Kiina, Ruotsi ja Thaimaa. Venäjältä Suomeen muuttaneita oli vuonna 2017 lähes 30 000 ja Irakin osalta vastaava luku on noin 11 000.

Maahanmuuttajia on paitsi Suomessa myös maailmalla miljoonia. Maahanmuutto yleistyy entisestään ja syyt ovat yhä moninaisempia. Maahanmuutto tuo mukanaan monikulttuurisuuden ja uusia näkemyksiä. Katso lisää maahanmuutosta videolta.